Cursuri RSVTI

 

Home Despre noi HG 1340 2011 ISCIR ORDIN 130 2011 RSVTI Legea 64 2019 ISCIR Tarife ISCIR 2018 CR 1-2018 Autorizare RSVTI Cursuri RSVTI - Modul A Reautorizare RSVTI Cursuri RSVTI - Modul B Inscriere cursuri RSVTI Autorizare firme RSVTI Cursuri RSVTI Bucuresti Cursuri RSVTI Baile Felix Cursuri RSVTI Cluj Cursuri RSVTI Sibiu Cursuri RSVTI Sovata Bibliografie RSVTI Legislatie RSVTI Prescriptii Tehnice ISCIR - R Prescriptii Tehnice ISCIR - C Prescriptii Tehnice ISCIR - CR Hotarare 1139 2010 CNCIR Responsabil ISCIR - RSVTI Obligatiile RSVTI Documentatie RSVTI Inregistrarea instalatiilor ISCIR Obligaţiile unităţilor 130/2011 ORDIN 1001 2013 ORDIN 1404 2010 ORDIN 1007 2010 ORDIN 663 2010 ORDIN 2154 2009 Contact

 
Iso 9001

Responsabil ISCIR - RSVTI (Cod COR 311941)

Activitatea ca Responsabil ISCIR - RSVTI este reglementata prin Ordinelele Inspectorului de Stat Sef al ISCIR si Legea 64 / 21.03 2008 (MO 240 / 27.03.2008)

APIE MUNTENIA desfasoara activitatea de cursuri RSVTI privind instruirea personalului ce doreste sa se autorizeze ca Responsabil cu Supravegherea si Verificarea Tehnica a Instalatiilor – RSVTI (cod COR 311941), avand in vedere publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei a Ordinelor Inspectorului de Stat Sef al ISCIR si a Legii 64 / 21.03 2008, privind funcţionarea in condiţii de siguranţa a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil.

Aceste Ordine, precum si Legea 64/2008 specifica obligatia persoanelor fizice sau juridice private, institutiilor publice, a unitatilor de interes public sau care ofera servicii publice, indiferent de forma de proprietate, care detin si exploateaza instalatii si echipamente supuse controlului ISCIR, de a numi personal tehnic, responsabil pentru supravegherea si verificarea tehnica a instalatiilor  - RSVTI (cod COR-315218).
Persoanele fizice sau juridice specificate mai sus au obligatia de a avea personal instruit ca RSVTI, in raport cu numarul si complexitatea instalatiilor, care va fi autorizat de ISCIR si care va purta denumirea de RSVTI in conformitate cu prescriptiile tehnice, colectia ISCIR.

Conform Legii 64/2008, privind funcţionarea in condiţii de siguranţa a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil , urmatoarele instalatii sunt sub controlul ISCIR:

A) Instalaţii sub presiune şi instalaţii de ridicat clasice, aparate consumatoare de combustibil şi componente ale acestora
- Cazane pentru abur, pentru apa calda sau fierbinte
- Echipamente sub presiune mai mare de 0,5 bari
- Recipiente simple sub presiune mai mare de 0,5 bari
- Macarale, ascensoare, elevatoare, instalaţii de transport pe cablu, instalaţii de ridicat pe plan inclinat, poduri rulante şi alte mecanisme de ridicat
- Aparate de incalzit alimentate cu combustibil solid, lichid sau gazos
- Arzatoare cu combustibil lichid sau gazos
- Accesorii de securitate pentru instalaţiile, echipamentele şi aparatele prevazute la pct. 1 şi 3-6
- Aparatura şi instalaţii de automatizare aferente instalaţiilor şi echipamentelor prevazute la pct. 1-7
- Instalaţii şi echipamente destinate, montate şi utilizate in cadrul parcurilor de distracţii

B)  Instalaţii sub presiune, instalaţii de ridicat şi unele instalaţii din cadrul obiectivelor nucleare, precum şi componente ale acestora
- Generatoare şi cazane de abur, de apa calda sau fierbinte, inclusiv corpul reactorului
- Echipamente sub presiune mai mare de 0,5 bari
- Recipiente simple sub presiune mai mare de 0,5 bari
- Conducte pentru lichide, vapori şi gaze tehnice uscate sau umede
- Suporturi ale elementelor sub presiune
- Armaturi
- Pompe
- Macarale, ascensoare, elevatoare, poduri rulante şi alte mecanisme de ridicat
- Accesorii de securitate pentru instalaţiile şi echipamentele prevazute la pct. 1, 3, 4 şi 8

NOTA: Materialele folosite la construirea, montarea, utilizarea, repararea şi verificarea instalaţiilor şi aparatelor se supun regimului de verificare tehnica şi sunt:
a) produse din metale feroase, neferoase şi materiale nemetalice - table, ţevi, tuburi, profiluri, forjate, turnate, semifabricate pentru organe de asamblare;
b) materiale pentru sudura - electrozi, sârme, fluxuri, materiale pentru brazare.

 


Termeni si conditii

Cursuri RSVTI. Asociatia Muntenia


Copyright © Asociatia-Muntenia. Toate drepturile rezervate.Continutul acestui site este proprietatea Asociatia-Muntenia. Copierea, reproducerea sau modificarea neautorizata a acestui site web, constituie infractiune si se pedepseste conform Legii nr.8/1996 coroborate cu prevederile din Legea nr.365/2002