Cursuri RSVTI

 

Home Despre noi HG 1340 2011 ISCIR ORDIN 130 2011 RSVTI Legea 64 2019 ISCIR Tarife ISCIR 2018 CR 1-2018 Autorizare RSVTI Cursuri RSVTI - Modul A Reautorizare RSVTI Cursuri RSVTI - Modul B Inscriere cursuri RSVTI Autorizare firme RSVTI Cursuri RSVTI Bucuresti Cursuri RSVTI Baile Felix Cursuri RSVTI Cluj Cursuri RSVTI Sibiu Cursuri RSVTI Sovata Bibliografie RSVTI Legislatie RSVTI Prescriptii Tehnice ISCIR - R Prescriptii Tehnice ISCIR - C Prescriptii Tehnice ISCIR - CR Hotarare 1139 2010 CNCIR Responsabil ISCIR - RSVTI Obligatiile RSVTI Documentatie RSVTI Inregistrarea instalatiilor ISCIR Obligaţiile unităţilor 130/2011 ORDIN 1001 2013 ORDIN 1404 2010 ORDIN 1007 2010 ORDIN 663 2010 ORDIN 2154 2009 Contact

 
Iso 9001

Procedura de reautorizare a persoanelor fizice ca RSVTI

Procedura privind reautorizarea persoanelor fizice ca operatori RSVTI este stipulata in Metodologia privind autorizarea RSVTI anexa Ordinului 130/2011 emis de Inspectorul de Stat Sef al ISCIR.

Persoana fizică autorizată ca operator RSVTI poate solicita ISCIR prelungirea valabilităţii autorizaţiei, dacă sunt îndeplinite următoarele cerinţe:

a) are exerciţiul drepturilor civile;   
b) este aptă din punct de vedere medical pentru prestarea activităţii de operator RSVTI, aspect dovedit prin fişa de aptitudini medicale (adeverinta) eliberată de un medic de medicina muncii;   
c) are studii superioare sau medii tehnice, aspect dovedit prin documentele de studii; solicitantul cu studii medii trebuie să facă dovada că are o vechime de minimum 2 ani de muncă în domenii reglementate de ISCIR.
   
d) autorizaţia nu are termenul de valabilitate expirat, nu a fost retrasă de ISCIR sau anulată, în condiţiile legii;
   
e) dovedeşte participarea, cu cel mult un an înainte de data expirării valabilităţii autorizaţiei, la un program de instruire în domeniu (modul B) organizat, în condiţiile prezentei metodologii, de o persoană juridică avizată de către ISCIR.
               

Programul de instruire în vederea prelungirii valabilităţii autorizaţiei se organizează de persoane juridice avizate de către ISCIR. La sfârşitul programului de instruire, organizatorul eliberează participanţilor documentul (adeverinta) care confirmă participarea la programul de instruire.

                

În vederea prelungirii valabilităţii autorizaţiei, persoana fizică depune la ISCIR o cerere însoţită de următoarele documente:   
 
a) actul de identitate, în copie;
   
b) autorizaţia, în copie;
   
c) fişa de aptitudini medicale, eliberată de un medic de medicina muncii;
   
d) dovada absolvirii unui program de instruire în domeniu (modul B), urmat cu cel mult un an înainte de data încetării valabilităţii autorizaţiei, în copie;
   
e) declaraţie dată olograf de solicitant, în original, prin care acesta declară pe propria răspundere că autorizaţia nu are termenul de valabilitate expirat, nu a fost retrasă de ISCIR sau anulată, în condiţiile legii;
 

În cazul îndeplinirii cerinţelor de mai sus, ISCIR eliberează autorizaţia de operator RSVTI, având aceeaşi perioadă de valabilitate cu cea iniţială.

Termeni si conditii

Cursuri RSVTI. Asociatia Muntenia


Copyright © Asociatia-Muntenia. Toate drepturile rezervate.Continutul acestui site este proprietatea Asociatia-Muntenia. Copierea, reproducerea sau modificarea neautorizata a acestui site web, constituie infractiune si se pedepseste conform Legii nr.8/1996 coroborate cu prevederile din Legea nr.365/2002