Cursuri RSVTI

 

Home Despre noi HG 1340 2011 ISCIR ORDIN 130 2011 RSVTI Legea 64 2019 ISCIR Tarife ISCIR 2018 CR 1-2018 Autorizare RSVTI Cursuri RSVTI - Modul A Reautorizare RSVTI Cursuri RSVTI - Modul B Inscriere cursuri RSVTI Autorizare firme RSVTI Cursuri RSVTI Bucuresti Cursuri RSVTI Baile Felix Cursuri RSVTI Cluj Cursuri RSVTI Sibiu Cursuri RSVTI Sovata Bibliografie RSVTI Legislatie RSVTI Prescriptii Tehnice ISCIR - R Prescriptii Tehnice ISCIR - C Prescriptii Tehnice ISCIR - CR Hotarare 1139 2010 CNCIR Responsabil ISCIR - RSVTI Obligatiile RSVTI Documentatie RSVTI Inregistrarea instalatiilor ISCIR Obligaţiile unităţilor 130/2011 ORDIN 1001 2013 ORDIN 1404 2010 ORDIN 1007 2010 ORDIN 663 2010 ORDIN 2154 2009 Contact

 
Iso 9001

PT C 1, PT C 4, PT C6, PT C7, PT C8, PT C 9, PT C 10 / 2010

ORDIN   Nr. 663 din 12 aprilie 2010 pentru aprobarea Prescriptiilor tehnice PT C 1-2010 "Cazane de abur, cazane de apa fierbinte, supraincalzitoare si economizoare independente", PT C 4-2010 "Recipiente metalice stabile sub presiune", PT C 6-2010 "Conducte metalice sub presiune pentru fluide", PT C 7-2010 "Dispozitive de siguranta", PT C 8-2010 "Instalatii de distributie gaze petroliere lichefiate", PT C 9-2010 "Cazane de apa calda si cazane de abur de joasa presiune", PT C 10-2010 "Conducte de abur si conducte de apa fierbinte sub presiune"

ORDIN   Nr. 663 din 12 aprilie 2010 pentru aprobarea Prescriptiilor tehnice PT C 1-2010 "Cazane de abur, cazane de apa fierbinte, supraincalzitoare si economizoare independente", PT C 4-2010 "Recipiente metalice stabile sub presiune", PT C 6-2010 "Conducte metalice sub presiune pentru fluide", PT C 7-2010 "Dispozitive de siguranta", PT C 8-2010 "Instalatii de distributie gaze petroliere lichefiate", PT C 9-2010 "Cazane de apa calda si cazane de abur de joasa presiune", PT C 10-2010 "Conducte de abur si conducte de apa fierbinte sub presiune"

EMITENT:      MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI
PUBLICAT  IN:    MONITORUL OFICIAL  NR. 385 din 10 iunie 2010

    in conformitate cu prevederile art. 2, art. 5 lit. o), art. 14 lit. a), b), c) si a celor din anexa nr. 2 din Legea nr. 64/2008 privind functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu prevederile anexelor nr. 1 si 3 la Hotararea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea si functionarea Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in temeiul art. 9 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri,

    ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri emite urmatorul ordin:

    ART. 1 Se aproba Prescriptia tehnica PT C 1-2010 "Cazane de abur, cazane de apa fierbinte, supraincalzitoare si economizoare independente", prevazuta in anexa nr. 1.
    ART. 2 Se aproba Prescriptia tehnica PT C 4-2010 "Recipiente metalice stabile sub presiune", prevazuta in anexa nr. 2.
    ART. 3 Se aproba Prescriptia tehnica PT C 6-2010 "Conducte metalice sub presiune pentru fluide", prevazuta in anexa nr. 3.
    ART. 4 Se aproba Prescriptia tehnica PT C 7-2010 "Dispozitive de siguranta", prevazuta in anexa nr. 4.
    ART. 5 Se aproba Prescriptia tehnica PT C 8-2010 "Instalatii de distributie gaze petroliere lichefiate", prevazuta in anexa nr. 5.
    ART. 6 Se aproba Prescriptia tehnica PT C 9-2010 "Cazane de apa calda si cazane de abur de joasa presiune", prevazuta in anexa nr. 6.
    ART. 7 Se aproba Prescriptia tehnica PT C 10-2010 "Conducte de abur si conducte de apa fierbinte sub presiune", prevazuta in anexa nr. 7.

    ART. 8 La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga:

    a) Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 304/2003 pentru aprobarea Prescriptiei tehnice PT C 1-2003, editia 1, "Cerinte tehnice privind montarea, instalarea, exploatarea, verificarea tehnica si repararea cazanelor de abur si de apa fierbinte, supraincalzitoarelor si a economizoarelor independente", publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 914 si 914 bis din 20 decembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
    b) Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 305/2003 pentru aprobarea Prescriptiei tehnice PT C 4/1-2003, editia 1, "Cerinte tehnice privind montarea, instalarea, exploatarea, repararea si verificarea recipientelor metalice stabile sub presiune", publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 929 si 929 bis din 23 decembrie 2003, cu modificarile ulterioare;
    c) Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 307/2003 pentru aprobarea Prescriptiei tehnice PT C 6-2003, editia 1, "Cerinte tehnice privind montarea, instalarea, exploatarea, repararea si verificarea conductelor metalice pentru fluide", publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 902 si 902 bis din 17 decembrie 2003, cu modificarile ulterioare;
    d) Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 308/2003 pentru aprobarea Prescriptiei tehnice PT C 7-2003, editia 1, "Cerinte tehnice privind utilizarea, repararea, verificarea, scoaterea din uz si casarea dispozitivelor de siguranta", publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 933 si 933 bis din 24 decembrie 2004, cu modificarile ulterioare;
    e) Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 309/2003 pentru aprobarea Prescriptiei tehnice PT C 8-2003, editia 1, "Cerinte tehnice privind amplasarea-instalarea, asamblarea, exploatarea, repararea, distributia si verificarea instalatiilor de gaze petroliere lichefiate", publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 910 si 910 bis din 19 decembrie 2003, cu modificarile ulterioare;
    f) Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 310/2003 pentru aprobarea Prescriptiei tehnice PT C 9-2003, editia 1, "Cerinte tehnice privind proiectarea, construirea, montarea, instalarea, exploatarea, verificarea tehnica si repararea cazanelor de apa calda si a cazanelor de abur de joasa presiune", publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 917 si 917 bis din 20 decembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
    g) Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 311/2003 pentru aprobarea Prescriptiei tehnice PT C 10/1-2003, editia 1, "Cerinte tehnice privind montarea, instalarea, exploatarea, repararea si verificarea conductelor de abur si de apa fierbinte sub presiune", publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 921 si 921 bis din 22 decembrie 2003, cu modificarile ulterioare;
    h) Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 333/2003 pentru aprobarea Prescriptiei tehnice PT C 2-2003, editia 1, "Cerinte tehnice privind regimul chimic al cazanelor de abur, de apa calda si de apa fierbinte", publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 75 si 75 bis din 29 ianuarie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
    i) Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 334/2003 pentru aprobarea Prescriptiei tehnice PT C 4/2-2003, editia 1, "Ghid pentru proiectarea, construirea, montarea si repararea recipientelor metalice stabile sub presiune", publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 70 si 70 bis din 28 ianuarie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
    j) Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 335/2003 pentru aprobarea Prescriptiei tehnice PT C 10/2-2003, editia 1, "Ghid pentru proiectarea, construirea, montarea si repararea conductelor de abur si de apa fierbinte sub presiune", publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 95 si 95 bis din 2 februarie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
    ART. 9 Anexele nr. 1 - 7 fac parte integranta din prezentul ordin.

    ART. 10 Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare la 30 de zile de la publicare.

Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,
Adriean Videanu

    Bucuresti, 12 aprilie 2010.
    Nr. 663.

. Fisiere atasate:

Prescriptii Tehnice PT C-2010
Termeni si conditii

Cursuri RSVTI. Asociatia Muntenia


Copyright © Asociatia-Muntenia. Toate drepturile rezervate.Continutul acestui site este proprietatea Asociatia-Muntenia. Copierea, reproducerea sau modificarea neautorizata a acestui site web, constituie infractiune si se pedepseste conform Legii nr.8/1996 coroborate cu prevederile din Legea nr.365/2002