Cursuri RSVTI

 

Home Despre noi HG 1340 2011 ISCIR ORDIN 130 2011 RSVTI Legea 64 2019 ISCIR Tarife ISCIR 2018 CR 1-2018 Autorizare RSVTI Cursuri RSVTI - Modul A Reautorizare RSVTI Cursuri RSVTI - Modul B Inscriere cursuri RSVTI Autorizare firme RSVTI Cursuri RSVTI Bucuresti Cursuri RSVTI Baile Felix Cursuri RSVTI Cluj Cursuri RSVTI Sibiu Cursuri RSVTI Sovata Bibliografie RSVTI Legislatie RSVTI Prescriptii Tehnice ISCIR - R Prescriptii Tehnice ISCIR - C Prescriptii Tehnice ISCIR - CR Hotarare 1139 2010 CNCIR Responsabil ISCIR - RSVTI Obligatiile RSVTI Documentatie RSVTI Inregistrarea instalatiilor ISCIR Obligaţiile unităţilor 130/2011 ORDIN 1001 2013 ORDIN 1404 2010 ORDIN 1007 2010 ORDIN 663 2010 ORDIN 2154 2009 Contact

 
Iso 9001

Autorizarea ISCIR conform PT CR 4, PT CR 8 / 2009

ORDIN   Nr. 2154 din 11 decembrie 2009
pentru aprobarea prescripţiilor tehnice PT CR 4-2009 "Autorizarea persoanelor juridice pentru efectuarea de lucrări la instalaţii/echipamente" şi PT CR 8-2009 "Autorizarea personalului de deservire a instalaţiilor/echipamentelor şi acceptarea personalului auxiliar de deservire" (descarca)

ORDIN   Nr. 2154 din 11 decembrie 2009
pentru aprobarea prescripţiilor tehnice PT CR 4-2009 "Autorizarea persoanelor juridice pentru efectuarea de lucrări la instalaţii/echipamente" şi PT CR 8-2009 "Autorizarea personalului de deservire a instalaţiilor/echipamentelor şi acceptarea personalului auxiliar de deservire"

EMITENT:      MINISTERUL ECONOMIEI
PUBLICAT  ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 11 din  8 ianuarie 2010

Având în vedere prevederile art. 5 lit. o) din Legea nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.720/2008*) privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, cu modificările şi completările ulterioare,
------------
*) Hotărârea Guvernului nr. 1.720/2008 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei a fost abrogată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3 din 4 ianuarie 2010.

ministrul economiei emite următorul ordin:

ART. 1
Se aprobă Prescripţia tehnică PT CR 4-2009 "Autorizarea persoanelor juridice pentru efectuarea de lucrări la instalaţii/echipamente", prevăzută în anexa nr. 1.
ART. 2
Se aprobă Prescripţia tehnică PT CR 8-2009 "Autorizarea personalului de deservire a instalaţiilor/echipamentelor şi acceptarea personalului auxiliar de deservire", prevăzută în anexa nr. 2.
ART. 3
La data intrării în vigoare a prezentului ordin, prevederile din ordinele pentru aprobarea prescripţiilor tehnice, prevăzute în secţiunile 1 şi 2 din anexa nr. 3, se abrogă.
ART. 4
Anexele nr. 1 - 3**) fac parte integrantă din prezentul ordin.
------------
**) Anexele nr. 1 - 3 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 11 bis.
ART. 5
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 30 de zile de la publicare.

Ministrul economiei,
Adriean Videanu

Bucureşti, 11 decembrie 2009.Nr. 2.154.

. Fisiere atasate:

Ordin 2154 2009 Anexe
Termeni si conditii

Cursuri RSVTI. Asociatia Muntenia


Copyright © Asociatia-Muntenia. Toate drepturile rezervate.Continutul acestui site este proprietatea Asociatia-Muntenia. Copierea, reproducerea sau modificarea neautorizata a acestui site web, constituie infractiune si se pedepseste conform Legii nr.8/1996 coroborate cu prevederile din Legea nr.365/2002