Cursuri RSVTI

 

Home Despre noi HG 1340 2011 ISCIR ORDIN 130 2011 RSVTI Legea 64 2019 ISCIR Tarife ISCIR 2018 CR 1-2018 Autorizare RSVTI Cursuri RSVTI - Modul A Reautorizare RSVTI Cursuri RSVTI - Modul B Inscriere cursuri RSVTI Autorizare firme RSVTI Cursuri RSVTI Bucuresti Cursuri RSVTI Baile Felix Cursuri RSVTI Cluj Cursuri RSVTI Sibiu Cursuri RSVTI Sovata Bibliografie RSVTI Legislatie RSVTI Prescriptii Tehnice ISCIR - R Prescriptii Tehnice ISCIR - C Prescriptii Tehnice ISCIR - CR Hotarare 1139 2010 CNCIR Responsabil ISCIR - RSVTI Obligatiile RSVTI Documentatie RSVTI Inregistrarea instalatiilor ISCIR Obligaţiile unităţilor 130/2011 ORDIN 1001 2013 ORDIN 1404 2010 ORDIN 1007 2010 ORDIN 663 2010 ORDIN 2154 2009 Contact

 
Iso 9001

ORDIN 130 Domeniul RSVTI

ORDIN   Nr. 130 din 10 mai 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea tehnica a instalatiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR - operator RSVTI

Textul actului publicat in MO nr. 395 / 6 iunie 2011 - actualizat 2019 (descarca )

ORDIN   Nr. 130 din 10 mai 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea tehnica a instalatiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR - operator RSVTI

EMITENT:      MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI

INSPECTIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE SI INSTALATIILOR DE RIDICAT
PUBLICAT  in: MONITORUL OFICIAL  NR. 395 din  6 iunie 2011

 Ordinul nr. 130 din 10 mai 2011 aproba metodologiei privind autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea tehnica a instalatiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR - operator RSVTI si a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 395 la data de 6 iunie 2011.
    Mentionam  ca intra in vigoare incepand cu data de 6 iulie 2011.

    Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 64/2008 privind functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil, cu modificarile si completarile ulterioare, in aplicarea Hotararii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea si functionarea Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, cu modificarile si completarile ulterioare, inspectorul de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat emite urmatorul ordin:

    ART. 1    Se aproba Metodologia privind autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea tehnica a instalatiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR - operator RSVTI, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    ART. 2     Persoanele fizice si juridice care doresc sa presteze activitatile specifice prescriptiilor tehnice - Colectia ISCIR ca operator RSVTI trebuie sa se autorizeze in conditiile prevazute in metodologia prevazuta la art. 1.
    ART. 3    Persoanele juridice si fizice care la data intrarii in vigoare a prezentului ordin au autorizatii valabile, emise potrivit dispozitiilor Ordinului inspectorului de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat nr. 333/2006 pentru aprobarea Procedurii privind autorizarea operatorilor responsabili cu supravegherea tehnica a instalatiilor si a modelului Autorizatiei pentru supravegherea si verificarea tehnica a instalatiilor si ale Ordinului inspectorului de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat nr. 382/2009 pentru aprobarea Metodologiei privind autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea si verificarea tehnica in utilizare a instalatiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR - operator RSVTI, cu modificarile ulterioare, pot continua prestarea activitatii de operator RSVTI pana la data expirarii valabilitatii acestora, numai pentru activitatea de supraveghere tehnica a instalatiilor/echipamentelor.
    ART. 4    La data expirarii perioadei de valabilitate a autorizatiilor emise in temeiul ordinelor inspectorului de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat nr. 333/2006 si, respectiv, nr. 382/2009, cu modificarile ulterioare, persoanele fizice si juridice care doresc dobandirea unei noi autorizatii de operator RSVTI vor indeplini conditiile prevazute in metodologia precizata la art. 1.
    ART. 5    La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga dispozitiile Ordinului inspectorului de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat nr. 382/2009 pentru aprobarea Metodologiei privind autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea si verificarea tehnica in utilizare a instalatiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR - operator RSVTI, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 677 din 9 octombrie 2009, cu modificarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.
    ART. 6    Prezentul ordin intra in vigoare in termen de 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Inspectorul de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor,
Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat,
Uleia Viorel    

Termeni si conditii

Cursuri RSVTI. Asociatia Muntenia


Copyright © Asociatia-Muntenia. Toate drepturile rezervate.Continutul acestui site este proprietatea Asociatia-Muntenia. Copierea, reproducerea sau modificarea neautorizata a acestui site web, constituie infractiune si se pedepseste conform Legii nr.8/1996 coroborate cu prevederile din Legea nr.365/2002