Cursuri RSVTI

 

Home Despre noi HG 1340 2011 ISCIR ORDIN 130 2011 RSVTI Legea 64 2019 ISCIR Tarife ISCIR 2018 CR 1-2018 Autorizare RSVTI Cursuri RSVTI - Modul A Reautorizare RSVTI Cursuri RSVTI - Modul B Inscriere cursuri RSVTI Autorizare firme RSVTI Cursuri RSVTI Bucuresti Cursuri RSVTI Baile Felix Cursuri RSVTI Cluj Cursuri RSVTI Sibiu Cursuri RSVTI Sovata Bibliografie RSVTI Legislatie RSVTI Prescriptii Tehnice ISCIR - R Prescriptii Tehnice ISCIR - C Prescriptii Tehnice ISCIR - CR Hotarare 1139 2010 CNCIR Responsabil ISCIR - RSVTI Obligatiile RSVTI Documentatie RSVTI Inregistrarea instalatiilor ISCIR Obligaţiile unităţilor 130/2011 ORDIN 1001 2013 ORDIN 1404 2010 ORDIN 1007 2010 ORDIN 663 2010 ORDIN 2154 2009 Contact

 
Iso 9001

PT A1, PT C2, PT C11 / 2010

ORDIN   Nr. 1007 din 21 mai 2010 pentru aprobarea prescripţiilor tehnice PT A1 - 2010 "Aparate de încălzit alimentate cu combustibil solid, lichid sau gazos cu puteri nominale </= 400 kW", PT C2 - 2010 "Arzătoare cu combustibili gazosi si lichizi" si PT C11 - 2010 "Sisteme de automatizare aferente centralelor termice si instalaţii de ardere aferente cazanelor"*)

ORDIN   Nr. 1007 din 21 mai 2010 pentru aprobarea prescripţiilor tehnice PT A1 - 2010 "Aparate de încălzit alimentate cu combustibil solid, lichid sau gazos cu puteri nominale </= 400 kW", PT C2 - 2010 "Arzătoare cu combustibili gazosi si lichizi" si PT C11 - 2010 "Sisteme de automatizare aferente centralelor termice si instalaţii de ardere aferente cazanelor"*)

EMITENT:      MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI sI MEDIULUI DE AFACERI
PUBLICAT  ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 513 bis  din 23 iulie 2010

    *) Ordinul nr. 1.007/2010 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 din 23 iulie 2010 si este reprodus si în acest număr bis.

    Având în vedere prevederile art. 5 lit. o) din Legea nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil, cu modificările si completările ulterioare,
    în temeiul art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea si funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului si Mediului de Afaceri,

    ministrul economiei, comerţului si mediului de afaceri emite următorul ordin:

    ART. 1
    Se aprobă Prescripţia tehnică PT A1 - 2010 "Aparate de încălzit alimentate cu combustibil solid, lichid sau gazos cu puteri nominale </= 400 kW", prevăzută în anexa nr. 1.
    ART. 2
    Se aprobă Prescripţia tehnică PT C2 - 2010 "Arzătoare cu combustibili gazosi si lichizi", prevăzută în anexa nr. 2.
    ART. 3
    Se aprobă Prescripţia tehnică PT C11 - 2010 "Sisteme de automatizare aferente centralelor termice si instalaţii de ardere aferente cazanelor", prevăzută în anexa nr. 3.
    ART. 4
    La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă următoarele ordine:
    a) Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 397/2002 privind aprobarea Prescripţiei tehnice PT A1 - 2002 "Cerinţe tehnice privind utilizarea aparatelor consumatoare de combustibili gazosi", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 674 din 11 septembrie 2002, cu modificările si completările ulterioare;
    b) Ordinul ministrului economiei si comerţului nr. 336/2003 pentru aprobarea Prescripţiei tehnice PT C11 - 2003, ediţia 1, "Cerinţe tehnice privind sistemele de automatizare aferente centralelor termice", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 si 75 bis din 29 ianuarie 2004, cu modificările si completările ulterioare.
    ART. 5
    Anexele nr. 1 - 3 fac parte integrantă din prezentul ordin.
    ART. 6
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la 30 de zile de la publicare.

          p. Ministrul economiei, comerţului si mediului de afaceri,
                              Tudor serban,
                             secretar de stat

    Bucuresti, 21 mai 2010.
    Nr. 1.007.

   

 

. Fisiere atasate:

PT A1-2010
PT C2 2010
PT C11 2010
Termeni si conditii

Cursuri RSVTI. Asociatia Muntenia


Copyright © Asociatia-Muntenia. Toate drepturile rezervate.Continutul acestui site este proprietatea Asociatia-Muntenia. Copierea, reproducerea sau modificarea neautorizata a acestui site web, constituie infractiune si se pedepseste conform Legii nr.8/1996 coroborate cu prevederile din Legea nr.365/2002