Cursuri RSVTI

 

Home Despre noi HG 1340 2011 ISCIR ORDIN 130 2011 RSVTI Legea 64 2019 ISCIR Tarife ISCIR 2018 CR 1-2018 Autorizare RSVTI Cursuri RSVTI - Modul A Reautorizare RSVTI Cursuri RSVTI - Modul B Inscriere cursuri RSVTI Autorizare firme RSVTI Cursuri RSVTI Bucuresti Cursuri RSVTI Baile Felix Cursuri RSVTI Cluj Cursuri RSVTI Sibiu Cursuri RSVTI Sovata Bibliografie RSVTI Legislatie RSVTI Prescriptii Tehnice ISCIR - R Prescriptii Tehnice ISCIR - C Prescriptii Tehnice ISCIR - CR Hotarare 1139 2010 CNCIR Responsabil ISCIR - RSVTI Obligatiile RSVTI Documentatie RSVTI Inregistrarea instalatiilor ISCIR Obligaţiile unităţilor 130/2011 ORDIN 1001 2013 ORDIN 1404 2010 ORDIN 1007 2010 ORDIN 663 2010 ORDIN 2154 2009 Contact

 
Iso 9001

Inscrierea la cursurile de RSVTI

Inscrierea la cursurile de RSVTI (Modul A sau B) se poate face ON-LINE 
sau pe mail,  utilizand Formularele de inscriere 

   Conditiile privind atestarea ca operator RSVTI sunt stipulate in Metodologia privind autorizarea RSVTI anexa Ordinului 130/2011 emis de Inspectorul de Stat Sef al ISCIR.

Activitatea de operator RSVTI poate fi prestata de persoane fizice sau juridice in baza autorizatiei emise de ISCIR.

Persoana fizica poate fi autorizata  / reautorizata de ISCIR ca operator RSVTI daca indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

a) are exerciţiul drepturilor civile;
b) este aptă din punct de vedere medical pentru prestarea activităţii de operator RSVTI, aspect dovedit prin fişa de aptitudini medicale (adeverinta) eliberată de un medic de medicina muncii;
c) are studii superioare sau medii tehnice, aspect dovedit prin documentele de studii; solicitantul cu studii medii trebuie sa faca dovada ca are o vechime de minimum 2 ani de munca in domenii reglementate de ISCIR.
* Vechimea de minim 2 ani intr-un domeniul reglementat ISCIR se poate demonstra printr-o copie dupa cartea de munca, contractul de munca (fisa postului) sau printr-o adeverinta semnata si stampilata de conducatorul unitatii din care sa rezulte acest fapt.

Persoanele care îndeplinesc condiţiile demai sus, în vederea înscrierii la un program de instruire, depun la organizatorul programului de instruire următoarele documente:

 A) Modulul A - curs in vederea autorizarii ca operator RSVTI:

   a) copia diplomei de studii tehnice;
   b) curriculum vitae;
   c) copia actului de identitate;
   d) fişa de aptitudini medicale (adeverinta) eliberată de un medic de medicina muncii cu mentiunea "apt pentru activitatea RSVTI".

B) Modulul B - curs in vederea prelungirii valabilitatii autorizatiei de RSVTI:

   a) Copia autorizatiei care urmeaza a fi inlocuita. ( autorizaţia nu are termenul de valabilitate expirat, nu a fost retrasă de ISCIR sau anulată, în condiţiile legii ).

Formularul de comanda curs se transmite pe email (semnat si stampilat), in vederea analizarii si acceptarii la curs, precum si pentru stabilirea programarii si a modalitatii de plata.

La data prezentarii la curs, candidatii vor depune la biroul organizatorului un dosar cu documentatia completa. Documentele vor fi semnate de candidati pentru conformitate cu originalul.

Persoanele care doresc sa participe la cursul de RSVTI organizat de Asociatia-Muntenia pot opta pentru inscrierea on-line, cu respectarea urmatoarelor reguli:

(A) Procedura de inscriere on-line pentru participarea la curs presupune completarea FORMULARULUI DE INSCRIERE ON-LINE, validarea corectitudinii datelor introduse si transmiterea acestora catre Asociatia-Muntenia;

(B) In urma verificarii datelor primite solicitantul va primi un raspuns prin care i se va comunica acceptul sau i se vor solicita informatii suplimentare in vederea acceptului.

(C) Dupa primirea acceptului solicitantul va lista formularul pentru inscriere. Acestea, semnat si stampilat, impreuna cu anexele de mai sus, vor constitui dosarul cursantului, cu care se va prezenta la biroul Asociatia-Muntenia, la inceperea cursului.

 Pentru orice alte detalii privind inscrierea si participarea la cursurile de RSVTI, organizate de Asociatia-Muntenia, precum si intocmirea documentatiei ce va trebui depusa, le puteti afla accesand site-ul nostru www.asociatia-muntenia.ro sau folosind informatiile de la Contact.


Termeni si conditii

Cursuri RSVTI. Asociatia Muntenia


Copyright © Asociatia-Muntenia. Toate drepturile rezervate.Continutul acestui site este proprietatea Asociatia-Muntenia. Copierea, reproducerea sau modificarea neautorizata a acestui site web, constituie infractiune si se pedepseste conform Legii nr.8/1996 coroborate cu prevederile din Legea nr.365/2002