Cursuri RSVTI

 

Home Despre noi HG 1340 2011 ISCIR ORDIN 130 2011 RSVTI Legea 64 2019 ISCIR Tarife ISCIR 2018 CR 1-2018 Autorizare RSVTI Cursuri RSVTI - Modul A Reautorizare RSVTI Cursuri RSVTI - Modul B Inscriere cursuri RSVTI Autorizare firme RSVTI Cursuri RSVTI Bucuresti Cursuri RSVTI Baile Felix Cursuri RSVTI Cluj Cursuri RSVTI Sibiu Cursuri RSVTI Sovata Bibliografie RSVTI Legislatie RSVTI Prescriptii Tehnice ISCIR - R Prescriptii Tehnice ISCIR - C Prescriptii Tehnice ISCIR - CR Hotarare 1139 2010 CNCIR Responsabil ISCIR - RSVTI Obligatiile RSVTI Documentatie RSVTI Inregistrarea instalatiilor ISCIR Obligaţiile unităţilor 130/2011 ORDIN 1001 2013 ORDIN 1404 2010 ORDIN 1007 2010 ORDIN 663 2010 ORDIN 2154 2009 Contact

 
Iso 9001

Inregistrarea echipamentelor si instalatiilor la IT ISCIR

Inregistrarea la inspectiile teritoriale ISCIR a unitatilor detinatoare de echipamente si instalatii din domeniu, se face astfel:

Înregistrarea echipamentelor/instalaţiilor din domeniul ISCIR

Unitatea deţinătoare/utilizatoare de echipamente/instalaţii din domeniul ISCIR are obligaţia să le înregistreze la inspecţia teritorială ISCIR de care aparţine.

În acest sens, unitatea deţinătoare va transmite la inspecţia teritorială următoarele acte:
    a) cererea scrisă prin care solicită luarea în evidenţă ca unitate ce beneficiază de serviciile unui operator RSVTI;
    b) evidenţa centralizată, în original, semnată de conducătorul unităţii, a echipamentelor/instalaţiilor ISCIR pe care le deţine unitatea, conform tabelului prevăzut în anexa nr. 6;
    c) copia deciziei conducerii unităţii deţinătoare de echipamente/instalaţii prin care s-a numit operatorul RSVTI sau copia documentelor care atestă raporturile contractuale stabilite între operatorul RSVTI şi unitatea deţinătoare;
    d) copia autorizaţiei operatorului RSVTI.

 Tarifarea înregistrărilor, modificarea sau completarea datelor de către deţinătorii/utilizatorii de echipamente/instalaţii din domeniul ISCIR se face de către inspecţia teritorială ISCIR, potrivit tarifelor aprobate, în vigoare.

Anexa nr. 6

                    EVIDENŢA CENTRALIZATĂ A INSTALAŢIILOR

    Semnificaţia coloanei A din tabelul de mai jos este următoarea:
    A - Observaţii
 ______________________________________________________________________________
|Nr.   |Denumirea         |Nr. de           |Nr.                |Parametrii   |Scadenţă|În               | A |
|crt.  |instalaţiei/           |fabricaţie/     |autorizaţiei     |                  |              |funcţiune/   |    |
|       |echipamentului   |an de           |ISCIR             |                  |              |În              |    |
|       |                         |fabricaţie      |                     |                  |              |conservare |    |
|____|______________|___________|____________|__________|________|__________|__|
|       |                         |                   |                     |                 |              |                  |   |
|____|______________|___________|____________|__________|________|__________|__|
|       |                         |                   |                     |                 |              |                  |   |
|____|______________|___________|____________|__________|________|__________|__|

   


Termeni si conditii

Cursuri RSVTI. Asociatia Muntenia


Copyright © Asociatia-Muntenia. Toate drepturile rezervate.Continutul acestui site este proprietatea Asociatia-Muntenia. Copierea, reproducerea sau modificarea neautorizata a acestui site web, constituie infractiune si se pedepseste conform Legii nr.8/1996 coroborate cu prevederile din Legea nr.365/2002