Cursuri RSVTI

 

Home Despre noi HG 1340 2011 ISCIR ORDIN 130 2011 RSVTI Legea 64 2019 ISCIR Tarife ISCIR 2018 CR 1-2018 Autorizare RSVTI Cursuri RSVTI - Modul A Reautorizare RSVTI Cursuri RSVTI - Modul B Inscriere cursuri RSVTI Autorizare firme RSVTI Cursuri RSVTI Bucuresti Cursuri RSVTI Baile Felix Cursuri RSVTI Cluj Cursuri RSVTI Sibiu Cursuri RSVTI Sovata Bibliografie RSVTI Legislatie RSVTI Prescriptii Tehnice ISCIR - R Prescriptii Tehnice ISCIR - C Prescriptii Tehnice ISCIR - CR Hotarare 1139 2010 CNCIR Responsabil ISCIR - RSVTI Obligatiile RSVTI Documentatie RSVTI Inregistrarea instalatiilor ISCIR Obligaţiile unităţilor 130/2011 ORDIN 1001 2013 ORDIN 1404 2010 ORDIN 1007 2010 ORDIN 663 2010 ORDIN 2154 2009 Contact

 
Iso 9001

Legislatia ISCIR ce reglementeaza domeniul RSVTI

Dispozitii legale aplicabile in domeniul RSVTI
COD COR 311941 - Operator RSVTI

Dispoziţiile legale ce reglementează activitatea în domeniul RSVTI

(Actele complete si actualizate se pot descarca de pe site)

 

Legea nr. 64/2008 (MO 270/2008) republicata (MO 485/2011) - privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil

Ordinul nr. 147/2006 emis de Inspectorul de Stat Sef ISCIR (MO 259/2006) privind obligativitatea numirii RSVTI

Ordinul nr. 130/2011 emis de Inspectorul de Stat Sef ISCIR (MO 677/2011), pentru aprobarea Metodologiei privind autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea tehnica a instalatiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR - operator RSVTI

Prescripţiile Tehnice – Colecţia ISCIR, cu Amendamentele aferente

Hotărârile de Guvern armonizate cu Directivele Europene:

- HOTĂRÂRE  Nr. 123/2015 din 25 februarie 2015 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor sub presiune

- HOTĂRÂRE  Nr. 410/2016 din 8 iunie 2016 (M.O. 447 din 15 iunie 2016) privind stabilirea condiţiilor pentru introducerea pe piaţă sau punerea în funcţiune a ascensoarelor şi pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a componentelor de siguranţă pentru ascensoare

- HOTĂRÂRE  Nr. 824/2015 din 30 septembrie 2015 (M.O. 784 din 21 octombrie 2015) privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a recipientelor simple sub presiune

- HOTĂRÂRE   Nr. 435 din 28 aprilie 2010 (MO 323/2010) privind regimul de introducere pe piaţă şi de exploatare a echipamentelor pentru agrement

- HOTĂRÂRE   Nr. 574 din 15 iunie 2005 privind stabilirea cerinţelor referitoare la eficienţa cazanelor noi pentru apă caldă care funcţionează cu combustibili lichizi sau gazoşi

- HOTĂRÂRE   Nr. 775 din 27 iulie 2011 (MO 595/2011) privind stabilirea măsurilor pentru supravegherea pieţei aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi şi stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a acestora

- HOTĂRÂRE   Nr. 1009 din 25 iunie 2004 privind stabilirea condiţiilor de punere în funcţiune a instalaţiilor de transport pe cablu pentru persoane

- HOTĂRÂRE   Nr. 1029 din  3 septembrie 2008 privind condiţiile introducerii pe piaţă a maşinilor

- HOTĂRÂRE   Nr. 1094 din 30 septembrie 2009 privind condiţiile introducerii pe piaţă a generatoarelor de aerosoli

- ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ   Nr. 126 din 27 decembrie 2011 (MO 941/2011) privind echipamentele sub presiune transportabile

 


Termeni si conditii

Cursuri RSVTI. Asociatia Muntenia


Copyright © Asociatia-Muntenia. Toate drepturile rezervate.Continutul acestui site este proprietatea Asociatia-Muntenia. Copierea, reproducerea sau modificarea neautorizata a acestui site web, constituie infractiune si se pedepseste conform Legii nr.8/1996 coroborate cu prevederile din Legea nr.365/2002