Cursuri RSVTI

 

Home Despre noi HG 1340 2011 ISCIR ORDIN 130 2011 RSVTI Legea 64 2019 ISCIR Tarife ISCIR 2018 CR 1-2018 Autorizare RSVTI Cursuri RSVTI - Modul A Reautorizare RSVTI Cursuri RSVTI - Modul B Inscriere cursuri RSVTI Autorizare firme RSVTI Cursuri RSVTI Bucuresti Cursuri RSVTI Baile Felix Cursuri RSVTI Cluj Cursuri RSVTI Sibiu Cursuri RSVTI Sovata Bibliografie RSVTI Legislatie RSVTI Prescriptii Tehnice ISCIR - R Prescriptii Tehnice ISCIR - C Prescriptii Tehnice ISCIR - CR Hotarare 1139 2010 CNCIR Responsabil ISCIR - RSVTI Obligatiile RSVTI Documentatie RSVTI Inregistrarea instalatiilor ISCIR Obligaţiile unităţilor 130/2011 ORDIN 1001 2013 ORDIN 1404 2010 ORDIN 1007 2010 ORDIN 663 2010 ORDIN 2154 2009 Contact

 
Iso 9001

Procedura de autorizare a persoanelor juridice in domeniul RSVTI

Persoanele juridice care doresc sa presteze servicii in domeniul RSVTI trebuie sa aiba prevazuta aceasta în obiectul de activitate al firmei:

COD CAEN 7120 - Activitati de testari si analize tehnice

Persoanele juridice care doresc sa execute serviciile stipulate în Ordinul nr. 147/2006, trebuie sa aiba prevazuta în obiectul de activitate al firmei prestarea de servicii în domeniul RSVTI.
   
Codul precizat în CAEN pentru desfasurarea unor astfel de activitati este: 

   - 7120 Activitati de testari si analize tehnice.

Autorizarea operatorilor RSVTI - persoane juridice

     Cererea de eliberare a autorizaţiei de operator RSVTI pentru persoane juridice se depune la ISCIR, însoţită de următoarele documente:

    a) certificat constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului sau un document echivalent emis de autorităţile competente din statele membre, din care să rezulte datele de identificare, obiectul de activitate de testări şi analize tehnice şi subdiviziunile persoanei juridice, eliberat cu cel mult 30 de zile înainte de data cererii;
    b) autorizaţiile de operator RSVTI pentru personalul propriu, minimum două persoane, valabile la data formulării cererii, în copie;
    c) documente care atestă existenţa la data formulării cererii a raporturilor contractuale dintre persoana juridică şi persoanele fizice autorizate ca operator RSVTI, în copie;
    d) declaraţia pe propria răspundere că este de acord cu prelucrarea datelor de către ISCIR.

În urma verificării documentaţiei depuse, inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR efectuează verificările tehnice şi consemnează în procesul-verbal de verificare tehnică dacă persoana juridică îndeplineşte sau, după caz, nu îndeplineşte condiţiile pentru prestarea activităţii.
 
Persoana juridică are obligaţia să furnizeze orice informaţie solicitată de ISCIR referitoare la documentaţia depusă şi să prezinte, în original, documentele solicitate.

ISCIR eliberează autorizaţia persoanei juridice în baza procesului-verbal întocmit de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR; modelul autorizaţiei este prevăzut în anexa nr. 7.

Termenul de valabilitate a autorizaţiei este de 3 (trei) ani de la data eliberării, cu condiţia menţinerii continue a cerinţelor de autorizare.

Orice modificare care conduce la neîndeplinirea cerinţelor în baza cărora a fost eliberată autorizaţia trebuie anunţată la ISCIR de persoana juridică autorizată în termen de cel mult 15 zile calendaristice de la data la care aceasta s-a produs.
 
 În cazul modificării datelor de identificare ale persoanei juridice sau a schimbării operatorilor RSVTI înscrişi în autorizaţie, persoanei juridice autorizate i se eliberează o actualizare a autorizaţiei.

În vederea actualizării autorizaţiei, persoana juridică depune la ISCIR o cerere însoţită de documentele prevăzute mai sus.
 
Persoana juridică are dreptul să desfăşoare activitatea pentru care este autorizată numai începând cu data eliberării autorizaţiei sau a actualizării autorizaţiei.


Termeni si conditii

Cursuri RSVTI. Asociatia Muntenia


Copyright © Asociatia-Muntenia. Toate drepturile rezervate.Continutul acestui site este proprietatea Asociatia-Muntenia. Copierea, reproducerea sau modificarea neautorizata a acestui site web, constituie infractiune si se pedepseste conform Legii nr.8/1996 coroborate cu prevederile din Legea nr.365/2002